l  Address

Dongda Jiulonghu Hotel, Suyuan Avenue 77, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province, China

IFPT'10 and IWSC'11